Zakład Włókienniczy "IRTEX"
95-083 Lutomiersk
Babice 4
tel/fax: (prefix) 43/677-53-45
email: irtex@rma.pl
Sprzedam układacz runa oraz inne maszyny włókiennicze.
  Start
  Surowce włókiennicze

  Włókniny:
    - Igłowane
    - Kołdrowe
    - Tapicerskie
    - Inne
  Układacze runaZakład włókienniczy "IRTEX"

Właścicielem zakładu jest inż. Ireneusz Kaszyński, długoletni pracownik Instytutu Włókiennictwa w Łodzi na stanowisku doradca techniki i technologii w zakresie wstępnych obróbek i produkcji włokienniczej. Specjalizacja w technologiach odzysku i przerobu odpadów włókienniczych.

Firma "Irtex" istnieje od 1991 roku. Specjalizuje się ona w produkcji włóknin dla zakładów tekstylnych
i włókienniczych.

Dodatkowa działalność firmy to remonty maszyn włókienniczych w szczególności układaczy runa,a także sprzedaż i uruchamianie linni produkcyjnych opartych na tych maszynach.

Copyright pw rema    webmaster:kazun@rma.pl Radom 2002